Работа в Обединеното Кралство

Социалната и здравна грижа за възрастните са важни елементи от политиката на Великобритания за благосъстоянието. От 70 милиона население, 20 процента са преминали стандартната възраст за пенсиониране – 65 години. Тези цифри са предвидени да се покачат с 23 на 100 до 2040 година, от части ,защото голям брой британци са родени през 40те години на миналия век.

Грижата за възрастните днес е много по-напреднала и сложна от преди. Голяма част от грижите и лечението предоставяно в болниците, сега се предлага и вкъщи. От съществено значение е да разполагаме с ефикасни, мулти-професионални екипи, които са в състояние да работят с възрастни хора и техните семейства.

Все повече общини избират да приватизират части от грижата за възрастни, оставяйки частни фирми да вършат техните операции. През 2013, частната грижа е осигурила услуги за 24 на 100 от всички възрастни хора получаващи домашна помощ. Всички рецепиенти могат да избират дали искат домашна помощ или специално настаняване да им бъде осигурено от публични или частни оператори.

Броят на частните компании в сектора на социалното обслужване се е увеличил между 1995 и 2005 година.
 .